Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε προκειμένου να εκφράσετε παρατηρήσεις, σχόλια, συμβουλές, απορίες ή ακόμα και να προσφέρετε υλικό προς ανάρτηση, μπορείτε
– να στείλετε mail στη διεύθυνση                      dim_pakos@yahoo.gr
– να επισκεφτείτε τη σελίδα στο facebook
– να τηλεφωνήσετε στο   6971734834
– να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο youtube