Ύλη Μαθημάτων

Ύλη Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ 2020 – 2021

ΒΙΒΛΙΟ 2020-21

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
των: Θεόδωρου Λιανού, Αντώνιου Παπαβασιλείου και Ανδρέα Χατζηανδρέου

Από το βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαιο 1:

Βασικές Οικονομικές Έννοιες
(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)

Κεφάλαιο 2:

Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)

Κεφάλαιο 3:

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)

Κεφάλαιο 4:

Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)

Κεφάλαιο 5:

Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)

Κεφάλαιο 7:

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10)

Κεφάλαιο 9:

Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: « … 5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)

Κεφάλαιο 10:

Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας ί: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

(…)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

Ύλη Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ 2019 – 2020

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2018-2019

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ., Έκδοση Διόφαντος) οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες 
1. Εισαγωγή 
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου 
3. Οι ανάγκες 
4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά 
5. Η Αγορά
6. Κοινωνικοί Θεσμοί 
7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 
8. Ο καταμερισμός των έργων 
9. Το χρήμα 
10. Το Οικονομικό κύκλωμα 
11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή 
12. Οι πληροφορίες 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας 
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας 
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν 
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. 
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του  
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 8: ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Τι είναι χρήμα
2. Λειτουργίες του χρήματος
3. Είδη χρήματος
4. Το Τραπεζικό Σύστημα
5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες
7. Τοκισμός – Ανατοκισμός
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές Διακυμάνσεις – Πληθωρισμός- Ανεργία 
1. Εισαγωγή 
2. Οικονομικές διακυμάνσεις 
3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες») 
4. Ανεργία 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Κεφάλαιο 10: Τα Δημόσια Οικονομικά 
1. Εισαγωγή 
2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους 
3. Τα Δημόσια Οικονομικά 
4. Κρατικός Προϋπολογισμός 
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων

Μάθημα: «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Μ. Βαξεβανίδου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση ITYE Διόφαντος) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.1.1. Εισαγωγή 
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων 
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς 
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας 
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων 
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων 
1.2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.2.1. Εισαγωγή 
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία 
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία 
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία 
1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
1.3.1. Εισαγωγή 
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός 
1.4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.4.1. Εισαγωγή 
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
1.5. ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1.5.1. Εισαγωγή 
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα 
1.5.3. Η Αποδοτικότητα 
1.5.4. Η Παραγωγικότητα 
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2.2.1. Εισαγωγή
2.3. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
2.3.1. Γνώσεις 
2.3.2. Ικανότητες 
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 
2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) 
2.4.1. Εισαγωγή 
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management 
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης 
2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING) 
2.5.1. Εισαγωγή 
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ) 
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing – mix) 
2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
2.6.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
2.7.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες 
2.7.2. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας 
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισμού 
2.7.2.β. Η ταμειακή λειτουργία 
2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία (Οι τρεις πρώτες περίοδοι της παραγράφου, δηλ. από «Η λειτουργία αυτή … που ισχύουν».)
2.7.2.δ. Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων 
2.8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.8.1. Εισαγωγή – Έννοια και Φύση της Παραγωγής 
2.8.2. Σκοποί και επί μέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής 
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
2.8.2.β. Σχεδιασμός παραγωγής 
2.8.2.γ. Προγραμματισμός 
2.8.2.δ. Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής 
2.8.2.ε. Αποθήκευση 
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής 
2.8.2.ζ Προμήθειες 
2.9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
2.9.1. Εισαγωγή 
2.9.1.α. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 
2.9.1.β. Προσλήψεις 
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και Προαγωγές Προσωπικού 
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών 
2.9.1.στ. Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη 
2.9.1.ζ. Εργασιακές Σχέσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
3.5.1. Εισαγωγή 
3.5.2. Συνήθη Προβλήματα κατά την Λήψη Αποφάσεων 
3.5.3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
3.5.4. Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
4.3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
4.3.1. Εισαγωγή – Η Έννοια της Μάθησης 
4.3.2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης 
4.3.3. Η έννοια του Οργανισμού που Μαθαίνει 
4.3.4. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε οργανισμούς που μαθαίνουν 
4.3.5. Παραγωγή μάθησης και προσαρμογή της μάθησης 
4.3.6. Ο νέος ρόλος της ηγεσίας 

Διόρθωση: 
Στην ενότητα 2.4.2, στην παράγραφο για τον Fayol, στην προτελευταία περίοδο (γραμμή 27 της σελίδας του βιβλίου) η φράση «εργασίες διεύθυνσης» να διορθωθεί σε «εργασίες διοίκησης».